Mål & Resultat

Samhalls uppdrag är att utveckla medarbetare genom arbete. För att säkerställda att detta sker har företagets ägare, den svenska staten, satt upp ett antal mål för Samhalls ekonomi och medarbetare. Bland annat ska Samhall arbeta för att minst 1 100 av bolagets medarbetare årligen lämnar Samhall för arbeten hos andra arbetsgivare.

Lönetimmar

miljoner

Samhall ska varje år leverera minst 29,4 miljoner lönetimmar. Det motsvarar att företaget ska ha runt 20 000 anställda.

Övergångar

antal

Varje år ska minst 1 100 av Samhalls medarbetare lämna Samhall för ett arbete hos en annan arbetsgivare.

Rekrytering

från prioriterade grupper, %

Minst 40 procent av de som Samhall anställer ska tillhöra de grupper som har en särskilt svår situation på arbetsmarknaden.

Räntabilitet 2015

%

Samhall ska ha en avkastning på eget kapital om 7 procent över en konjunkturcykel.

Soliditet 2015

%

Samhall ska ha en soliditet om minst 30 procent.

Medarbetare i arbete

Oförändrat3,5

Engagerade medarbetare

Från 64% Till65%

Ökad självfinansieringsgrad

Från 30% Till31%

Andel miljöbilar

Från 11,6% Till11,8%