Europas mest hållbara företag

Samhall tar ansvar för att den verksamhet företaget svarar för och de arenor det verkar på är långsiktigt hållbara. Bolagets hållbarhetsarbete tar sin utgångspunkt i att arbete ska erbjudas så många medarbetare som möjligt, att medarbetarna är engagerade och att verksamheten bedrivs med stor effektivitet. Samhall ska också minska sin miljö- och klimatpåverkan och ställa mycket höga krav på god företagsetik för att motverka korruption och konkurrensbegränsning.

Antal medarbetare

Samhall hade 22 423 medarbetare under 2015

Anställda i kärnuppdraget
Tjänstemän
Utvecklingsanställda
Anställda med 75% sjukersättning
Praktikanter och deltagande i Jobb- och utvecklingsgarantin

Kvinnor

ic_mask_woman

Män

ic_mask_man
0%
0%
stegraknaren_peppade

Stegräknaren peppade personalen

Serreh Lindblom, Thomas Andrén och deras kollegor städar tre kilometer på Ikea varje dag – peppade av en stegräknare från chefen. Deras steg märks. På kläderna. På vågen. Och på energin i gruppen.

Läs mer

Fördelningen av anställda i kärnuppdraget vid årets slut

green_legendKvinnor
green_lineMän

Ökad självfinansieringsgrad

från 30% till31%
Samhall-Gota-Kanal_sundown-1600x800

Trädplantering vid Göta kanal

Mellan Mem vid Östersjön och Sjötorp vid Vänern flyter 19 mil svensk kulturhistoria. Följ med till Göta kanal där Samhall hjälper till att skriva ett nytt kapitel.

Läs mer

Minskade koldioxidutsläpp med 11 %

från 6 759 ton till5 984 ton

Minskad energianvändning med 20%

från 64 732 MWh till52 003 MWh